DỊCH VỤ

 • Tư vấn thương hiệu
 • Thiết kế thương hiệu
 • Thiết kế tài liệu Marketing
 • In ấn & Sản xuất
 • Viết, biên soạn nội dung
 • Thiết kế tạp chí
 •   SỰ KHÁC BIỆT

 • 10 điểm khác biệt
 • Chứng nhận khách hàng
 • Quy trình dịch vụ
 •   TỔ CHỨC SỰ KIỆN

    KHÁCH HÀNG

  Văn Phòng Hồ Chí Minh

  Silverstar media cung cấp dịch vụ thiết kế thương hiệu chuyên nghiệp: Đặt tên thương hiệu, sáng tác slogan, thiết kế tài liệu marketing: brochure, catalogue, profile cho đến in ấn chất lượng cao.

  DỊCH VỤ IN ẤN

  • In ấn brochure
  • In ấn profile
  • In ấn catalogue
  • In ấn báo cáo thương niên
  • In lịch tết
  • In ấn bao bì nhãn mác